Ohio State takes on Miami (Ohio) for their fourth game of the season on Sept. 21. Ohio State won 76-5. Photos by Amal Saeed, Cori Wade and Casey Cascaldo.